Thursday, 01/12/2022 - 13:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hoà Mỹ 3

Lễ Khởi Công Trường TH Hòa Mỹ 3 do đơn vị Saigonchildren tài trợ

Ngày 21 tháng 12 năm 2019 được đơn vị Saigonchildren tài trợ xây mới 3 phòng học tại điểm ấp 5