Thứ năm, 01/12/2022 - 12:40|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu học Hoà Mỹ 3

Ngày hội "Thiếu nhi khỏe - Tiến bước lên Đoàn" 26.3.2022

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số: 04 -KHLT/HĐĐ-PGD&ĐT của  Hội đồng đội và Phòng giáo dục huyện Phụng hiệp ngày 18/3/2022 về việc tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Nay Tổng phụ trách xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe – Tiến bước lên Đoàn” năm học 2021 – 2022

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số: 04 -KHLT/HĐĐ-PGD&ĐT của  Hội đồng đội và Phòng giáo dục huyện Phụng hiệp ngày 18/3/2022 về việc tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” phát động thi đua tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.


Tác giả: TH HM3
Nguồn: TH Hòa Mỹ 3